K.S.M. søger Landbrugssmedlærling


K.S.M. Kragelund ApS søger en landbrugssmedlærling med forventet opstart af uddannelsesaftale til efteråret.


En landbrugssmed udfører forskelligt smede og konstruktionsarbejde i forbindelse med landbrug. Du skal også reparere landbrugsmaskiner, herunder traktorer Og høstmaskiner. Landbrugssmeden tilrettelægger og udfører mindre konstruktioner i pIade-, rør- og stålprofiler. Smedene installerer også pumpeanlæg, koldt- og varmtvandsinstallationer, centralvarme, halmfyr, udmugningsanlæg og andet staldinventar. Arbejdet er meget varieret. Mange opgaver laves individuelt efter mål, så man er ofte i kontakt med kunderne. Nogle opgaver kan laves eller forberedes på værksted, andre må udføres på det sted, hvor tingene skal anvendes eller installeres.

Hvis du er interesseret i ovenstående lærlinguddannelsen, så kontakt Henning Andersen på 75 89 37 11 for at høre nærmere.K.S.M. Kragelund ApS er en veletableret virksomhed med mere end 50 år på markedet – og stadig i støt vækst.

Virksomheden har en stor og bred aktivitetsflade og kan opdeles i 3 hovedområder, nemlig:

Pladebearbejdning med skæring, svejsning, valsning, savning og bukning
Egenproduktion af kraner som markedsføres under navnet HEMA kranudstyr
Smede- og maskinværksted

Der er etableret egen ingeniørafdeling, som har specialiseret sig med projektering, konstruktion og salg af luft- 
og røggasspjæld til bl.a. kraftvarmeværker og containerskibe. Virksomheden er beliggende i Kragelund mellem 
Vejle og Horsens, og er en af de mest alsidige af sin art med en bred aktivitetsflade. Beskæftiger i dag ca. 75 
medarbejdere, og der øges stadig grundet høj aktivitet.